COMGEST ECONOMISTES S.L.

Assessorament:

Gestionem la situació laboral de la teva empresa. Des de la contractació de personal i la seva gestió amb la Seguretat Social.

Fiscal

Assessorament, planificació i optimització fiscal de les empreses. Assessoria de Societats Mercantils i d’empresaris.....

Econòmic

Valoracions d’empreses Adquisició i venda d’empreses Anàlisi dels estats financers de l’empresa.....

Comptable

Disposem dels mitjans tècnics i humans per gestionar el servei d’assessoria comptable en diverses modalitats.

Assegurances

Apostem per potenciar l’àrea d’especial interès per als seus clients i col·laboradors, l’assessorament en assegurances...

Laboral

Assessorament laboral i de Seguretat Social. Auditories i informes laborals Inscripció d’empreses davant la Seguretat Social.

Jurídic

Gestionem i assessorem en la constitució de societats mercantils, transformació i dissolució d'empreses