COMGEST ECONOMISTES S.L.

PROPINES A LA NÒMINA

Benvolgut client,   Ens posem en contacte amb vostè per informar-lo de l’obligació d’indicar les propines a la nòmina mensual del treballador.   Quan s’ha d’incloure la propina a la nòmina?   El que determinarà aquest aspecte serà la manera com es gestioni la propina per part de l’empresa. Així, si la propina és el […]

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2023

Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per a l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2023.   La seva tranquil·litat és la nostra feina, l’equip de ComGest Economistes […]

Tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic

Benvolgut client,   El Departament d’Empresa i Treball ha publicat l’ordre EMT/39/2024 de 8 de març, el tràmit que s’obre d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic.   A continuació detallem un resum de l’ordre, […]

Declaració Informativa sobre Béns i Drets situats a l´estranger (Model 720)

El Model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau. Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i té […]

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

Benvolgut client,   Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2023, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros.   En […]

CIRCULAR MÒDULS

Benvolgut client,   Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió:   INCOMPATIBILITATS: Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves activitats es […]

CALENDARI LABORAL ANY 2024

FESTES NACIONALS   1 DE  GENER               Cap d’Any (dilluns) 6 DE GENER*             Reis (dissabte) 29 DE MARÇ               Divendres Sant 1 D’ABRIL*                 Dilluns de Pasqua 1 DE MAIG                 Festa del Treball (dimecres) 24 DE JUNY*           Sant Joan (dilluns) 15 D’AGOST              L’Assumpció(dijous) […]

INTRASTAT-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració  INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349): INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europea que va néixer com a conseqüència de la necessitat de conèixer les estadístiques del comerç conseqüència de tots el moviments de mercaderies, […]

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d´exempció en l´Impost d´Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques.   – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol […]

EXONERACIÓ RETENCIÓ ARRENDAMENTS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles  arrendats afectes a activitats econòmiques,    i    li    cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració  de practicar  retenció  d’IRPF  i  IS  en arrendaments  i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La  norma  permet  exonerar  de l’obligació  de […]