COMGEST ECONOMISTES S.L.

 • Assessorament, planificació i optimització fiscal de l’empresa.
 • Assessoria de Societats Mercantils i d’empresaris persones físiques.
 • Tramitació de les obligacions tributàries relacionades amb la gestió administrativa de l’empresa (IVA, IRPF, ITP, AJD, etc..).
 • Assessorament davant les administracions tributàries (assistència a recursos, requeriments i inspeccions, sol·licituds d’ajornaments, …).
 • Servei d’informació de novetats fiscals, comptables i mercantils.
 • Estructuració de grups d’empreses segons règims fiscals especials.
 • Fiscalitat internacional de no residents i convenis per evitar la doble imposició.
 • Assessorament, planificació i optimització fiscal de la tributació personal del contribuent.
 • Fiscalitat dels patrimonis familiars. Estudi i planificació tributària de l’Impost sobre successions i herències.
 • Assessorament d’operacions vinculades entre empreses del mateix grup i/o socis i empresa.
 • Altes inicials d’empreses, i d’empresaris persones físiques.
 • Pre-càlculs de renda.