COMGEST ECONOMISTES S.L.

 • Assessorament laboral i de Seguretat Social.
 • Auditories i informes laborals.
 • Inscripció d’empreses davant la S. S.
 • Gestió de la contractació de la prevenció de riscos.
 • Altes, baixes i variacions de treballadors.
 • Contractació laboral.
 • Tramitació d’acomiadaments individuals.
 • Expedients de Regulació de l’ocupació.
 • Confecció de nòmines i liquidacions amb la S. S.
 • Altes, baixes i variacions a règims especials.
 • Empleats de la llar.
 • Tramitació de pensions i prestacions.
 • Capitalitzacions d’atur.
 • Compareixença a actes de conciliació.
 • Tràmits d’estrangeria.
 • Intermediació davant les administracions públiques.