COMGEST ECONOMISTES S.L.

ComGest economistes aposta per potenciar l’àrea d’especial interès per als seus clients, l’assessorament en assegurances, creant la seva corredoria d’assegurances: RQM Corredoria Tècnica d’Assegurances.
RQM Corredoria Tècnica d’Assegurances presenta als seus clients una oferta de serveis dissenyats per oferir solucions asseguradores de qualitat en condicions avantatjoses de cobertura i preus.

El catàleg de serveis i productes inclou:

• Auditoria gratuïta de les pòlisses d’assegurances actuals, per analitzar la seva idoneitat de cobertures i costos.
• Seguiment, control i manteniment de les pòlisses contractades.
• Assistència, assessorament i gestió de sinistres, des del moment de la seva ocurrència i declaració, fins a la seva resolució sempre al costat del client.
• Selecció de les millors assegurances d’Entitats Asseguradores de solvència contrastada.
• Disseny de productes d’assegurança i de serveis capaços de resoldre les necessitats asseguradores personals, professionals i empresarials.
• Vetllar davant de les Entitats Asseguradores pels interessos dels seus clients.

VIDA, SALUT I DANYS PERSONALS

La salut pròpia i la de la família és el més important, i es pot veure afectada per malalties i/o accidents, (tant a l’entorn habitual, com viatjant) que poden originar baixes laborals, llargues malalties, la invalidesa o fins i tot la mort. D’altra banda, quan més duri la vida, més patrimoni és necessari per fer front a les despeses una vegada jubilats.
La independència financera depèn de que la malaltia o els accidents no afectin la nostra capacitat de generar ingressos. Quan apareixen les lesions o les malalties, es pot veure afectada la viabilitat de moltes de les despeses familiars més habituals: hipoteca, escola, viatges, etc. El nivell de vida pot ressentir-se.
A RQM Corredoria Tècnica d’Assegurances som conscients de la rellevància dels riscos que poden afectar la vida humana i, per això, hem seleccionat les millors assegurances, per a plantejar solucions que ajudin als clients i a les seves famílies en casos de malaltia, mort o invalidesa. També oferim els nostres serveis professionals per a ajudar-los a dissenyar l’esquema d’estalvi per a la jubilació que millor s’adapti a les seves circumstàncies personals.

• Vida.
• Accidents.
• Salut.
• Incapacitat Temporal.
• Assistència en Viatge.
• Estalvi i Pensions.
• Dependència.

DANYS MATERIALS

La seva llar, la segona residència, el seu despatx professional, l’oficina, el seu comerç i la seva empresa formen part del seu patrimoni personal i familiar.
A RQM Corredoria Tècnica d’Assegurances tenim molta experiència protegint el seu patrimoni contra els riscos més habituals: incendi, inundació, pluja, impacte de vehicles, neu, vent, danys per aigua, danys elèctrics, robatori, responsabilitat civil, trencament de vidres, restauració estètica…
Analitzarem l’exposició al risc de cadascun dels elements que integren el seu patrimoni, explicant quines són les opcions per a
eliminar-la i/o reduir-la (mesures de prevenció i protecció) i quines són les millors condicions de cobertures i preu per a transferir el risc mitjançant assegurances.
Durant la vida de les seves pòlisses revisarem periòdicament garanties i sumes assegurades per adequar-les a la seva realitat patrimonial (en continent, instal·lacions, mercaderies (existències) mobiliari, aixovar personal i professional, objectes de valor i responsabilitat civil, etc.).

• Llar i segona residència.
• Protecció Jurídica Familiar, Professional i Empresarial.
• Despatxos, comerços i oficines.
• Pymes i multiriscos industrials.
• Tot Risc Construcció.
• Avaria de maquinària (equips electrònics).

RECLAMACIONS PATRIMONIALS

A la nostra societat hi ha una creixent “cultura de la reclamació” que afecta a l’exercici individual i empresarial d’activitats professionals.
Cada vegada més, professionals i empreses estan exposats a reclamacions que poden afectar el patrimoni empresarial i personal.
I en determinats casos estan obligats a subscriure una assegurança que garanteixi la teva responsabilitat civil durant l’exercici de la seva professió o activitat.
Des de RQM Corredoria Tècnica d’Assegurances oferim la nostra experiència per a contractar pòlisses de responsabilitat civil general i/o professionals ajustant-nos a l’activitat dels nostres clients i les seves societats, així com cobertures “en segona i successives capes” en excés de les seves pòlisses contractades.

• Responsabilitat Civil General.
• Responsabilitat Civil Professional.
• Responsabilitat Civil Empresarial.
• Protecció Jurídica.

VEHICLES

Els vehicles ens acompanyen durant la nostra vida professional i durant el nostre temps de lleure.
La majoria de vehicles requereix tenir contractada una assegurança obligatòria de responsabilitat civil que cobreixi els danys personals i materials a tercers. Aquest principi és vàlid per a tots els vehicles a motor i bona part de les embarcacions*. La resta de vehicles és recomanable tenir-los assegurats per protegir el patrimoni personal de reclamacions en cas d’accident.
RQM Corredoria Tècnica d’Assegurances també pot oferir assegurances voluntàries que ampliïn els límits garantits a les pòlisses obligatòries, incloent accidents personals als ocupants i conductor, assistència en viatge, accessoris, etc.
Les nostres solucions s’adapten a les característiques, antiguitat i ús de cada
vehicle, i a les necessitats de cada client.

• Turismes/Vehicles Comercials.
• Motos/Ciclomotors/Quads.
• Retirada Carnet.
• Vehicle de substitució.
• Bicicletes.
• Embarcacions de Lleure.*