COMGEST ECONOMISTES S.L.

Política de privacitat

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu
coneixement, ni se cedeixen a tercers.
Per conèixer la nostra política de cookies, utilitzades per a recollir informació dels usuaris, li
agraïm llegeixi l’apartat Política de galetes de la nostra pàgina web.
Informació bàsica sobre protecció de dades
A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de COMGEST
ECONOMISTES, SL
Qui és el responsable del tractament?
Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran
tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament
titularitat de COMGEST ECONOMISTES, SL
Com obtenim les seves dades personals?
Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:
• Cada vegada que contacta directament amb nosaltres, per exemple a través de l’apartat
contacte o qualsevol altre apartat en què ompli un qüestionari del web. o a través de les línies
d’atenció telefònica a clients, per demanar informació sobre els nostres productes i serveis.
• Quan vostè contracta directament amb nosaltres un servei.
Els productes i serveis de COMGEST ECONOMISTES, SL així com les seves campanyes
promocionals, estan dirigits i pensats majoritàriament per a adults. En aquest sentit, només
recollirem i tractarem les seves dades personals si vostè té, almenys, 16 anys. COMGEST
ECONOMISTES, SL, es reserva la possibilitat de realitzar verificacions de l’edat de les persones
que li faciliten dades personals. Qualsevol dada d’un menor de 16 anys, serà eliminat.
Li agrairíem que ens ajudés a mantenir actualitzades les seves dades personals informant-nos
de qualsevol canvi en les seves dades de contacte o les seves preferències.
Quina informació podem obtenir sobre vostè?
A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de Privacitat, es
poden demanar els següents tipus de dades sobre tu depenent de la seva relació amb el
Responsable dl Tractament:
• Clients i usuaris: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu
electrònic. Dades econòmiques: nº de compte bancari / núm de targeta de crèdit.
• Sol·licitants: Dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu
electrònic. Dades acadèmiques i professionals. Estudis cursats i titulacions. Dades de l’ocupació i de la Seguretat Social. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat,
sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalidesa.
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Per la seva condició d’usuari de la web, tractarem les dades personals que ens proporcioni amb
la finalitat d’atendre la consulta que ens hagi efectuat i proporcionar-li informació comercial de
productes i serveis de l’empresa.
Per la seva condició de client tractarem les seves dades per prestar-li el servei sol·licitat i la
gestió administrativa i comercial de la nostra cartera de clients.
Per la seva condició de Sol·licitant les dades proporcionades seran tractades únicament per als
processos de selecció de personal presents o futurs realitzats per l’empresa.
Quina és la Legitimació per al tractament de les seves dades?
Usuaris i membres: RGPD Article 6.1.a) consentiment de l’interessat per al tractament de les
seves dades personals per a un o diversos fins específics.
Clients: RGPD Article 6.1. b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual
l’interessat és part, o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals .. RGPD
Article 6.1.a) consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades personals per a
un o diversos fins específics.
Sol·licitants: RGPD Article 6.1.c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Per a les altres activitats de tractament que puguin no aparèixer en aquesta política de privacitat,
preguem contacti amb el Responsable del Tractament per demanar més informació.
Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb
la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin
derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.
A qui comunicarem les seves dades?
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal,
entre les quals poden estar les comunicacions a organitzacions directament relacionades amb el
responsable (Assessoria fiscal, laboral i comptable. Entitats financeres. Agència Estatal
d’Administració Tributària. Empreses de formació . Entitat a qui s’encomani la gestió en matèria
de riscos laborals. Institut Nacional de la Seguretat Social. Tresoreria General de la Seguretat
Social. Organitzacions sindicals. Empreses encarregades de màrqueting i publicitat. Empreses
de Selecció de personal). Forces i cossos de seguretat de l’Estat, òrgans judicials, Ministeri
Fiscal.
Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible
garantir una protecció absoluta contra intrusions, ens esforcem al màxim en mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental necessàries per garantir la protecció de
la seva informació d’acord amb les exigències aplicables en matèria de protecció de dades.
Totes les teves es guarden en un lloc segur (o còpies físiques segures) de la nostra propietat o
els nostres encarregats del tractament, i per accedir-hi i utilitzar-los s’apliquen nostres criteris i
polítiques de seguretat (o altres equivalents dels nostres encarregats de tractament).
Fem Transferències internacionals de dades?
COMGEST ECONOMISTES, SL no té previstes les transferències internacionals de dades.
Com mantenim protegits les seves dades?
Per garantir la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les dades, utilitzem
diverses mesures de seguretat.
Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible
garantir una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres encarregats del
tractament, dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció física,
electrònica i procedimental amb les quals garantir la protecció de les seves dades d’acord amb
les exigències legals aplicables en aquesta matèria. Entre les mesures que utilitzem s’inclouen
les següents:
• limitar l’accés a les seves dades únicament a aquelles persones que hagin de conèixer-los en
atenció a les tasques que realitzen;
• com a regla general transferir en format xifrat les dades recollides;
• emmagatzemar les dades més sensibles (com les dades bancàries) només en format xifrat;
• instal•lar sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (tallafocs) per
impedir accessos no autoritzats, per exemple hackers, i
• monitoritzar habitualment els accessos als sistemes informàtics per detectar i aturar qualsevol
ús indegut de les dades de caràcter personal.
En aquells casos en que li haguem facilitat (o vostè hagi triat) una contrasenya que li permeti
accedir a determinades parts de les nostres webs o de qualsevol altre portal, aplicació o servei
sota el nostre control, és vostè responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els altres
procediments de seguretat que li notifiquem. No podrà compartir la seva contrasenya amb ningú.
Quins Drets poden exercir els interessats?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades
que es duen a terme per COMGEST ECONOMISTES, SL
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de
limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament
en el tractament automatitzat de les seves dades, ia retirar el consentiment prestat, davant
COMGEST ECONOMISTES, SL. B17486531. C/ Migdia, 37 2-D – 17002 – Girona – GIRONA. O
bé dirigir un e-mail a info@comgesteconomistes.com, indicant en l’assumpte “Protecció de
dades”.

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades
competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.