COMGEST ECONOMISTES S.L.

Avis Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat:
COMGEST
Raó social: COMGEST ECONOMISTES, SL
NIF: B17486531
Adreça: C/ Migdia, 37 2-D – 17002 – Girona – GIRONA
Telèfon: 972410780
Email: info@comgesteconomistes.com
Registre Mercantil de Girona: Tom 967, Foli 114, Fulla Núm. Gi-17706 Inscripció 1a
FINALITAT DEL LLOC WEB.
El present lloc web té com a finalitat la d’oferir i promocionar els serveis oferts per COMGEST
ECONOMISTES, SL, així com establir vies de contacte per a poder obtenir informació addicional al
respecte.
El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web:
www.comgesteconomistes.com
LEGISLACIÓ.
Amb caràcter general les relacions entre l’entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en
aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
ÚS I ACCÉS D’USUARIS.
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una
relació comercial amb COMGEST ECONOMISTES, SL COMGEST o qualsevol de les seves delegacions.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són
titularitat de COMGEST ECONOMISTES, SL COMGEST i, per tant, queda prohibida la seva reproducció,
distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els
continguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de
COMGEST ECONOMISTES, SL, COMGEST.
CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS).
COMGEST ECONOMISTES, SL COMGEST es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la
informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta
informació a certs usuaris.
COMGEST ECONOMISTES, SL COMGEST no assumeix responsabilitat alguna per la informació
continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol
pàgina web propietat de COMGEST ECONOMISTES, SL COMGEST. La presència de “links” o enllaços
a les pàgines web de COMGEST ECONOMISTES, SL COMGEST té finalitat merament informativa i en
cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.