COMGEST ECONOMISTES S.L.

CIRCULAR INFORMATIVA INSPECCIÓ TREBALL EN EL SECTOR DEL TRANSPORT

Benvolgut Client, Els hi traslladem informació que pot ser del seu interès:   CIRCULAR INFORMATIVA INSPECCIÓ TREBALL EN EL SECTOR DEL TRANSPORT Resolució de 6 de maig de 2022, de l’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, per la qual s’estableixen procediments de control de la jornada laboral de conductors en el sector de […]

Circular informativa renda 2021

Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per a l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2021. La seva tranquil·litat és la nostra feina, i davant la crisi sanitària […]

CIRCULAR INFORMATIVA AJUDES EN EL SECTOR DEL TRANSPORT

Dins de les mesures aprovades al Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, es troben aquelles relatives al transport que pretenen resoldre els problemes que han enfrontat els professionals del […]

AJUT A TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ERTO

Benvolguts clients, Per si volen traslladar-ho als seus treballadors, els informem que recentment s’ha publicat l’Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s’obre la inscripció prèvia per sol·licitar l’ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a […]

CIRCULAR DEHU

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:   Les persones jurídiques Les entitats sense personalitat jurídica Qui exerceixi una […]

CIRCULAR INFORMATIVA REFORMA LABORAL

El dia 31 de desembre de 2021 va entrar en vigor el Reial decret legislatiu 32/2021 de 28 de desembre, publicat el dia 30, que recull l’acord aconseguit entre el Govern, les principals Organitzacions empresarials i els Sindicats majoritaris per a reformar estructuralment el mercat laboral. Aquest Reial Decret Llei realitza una important reforma sobre […]

INFORMACIÓ PROTOCOL ASSETJAMENT I PLANS D’IGUALTAT

Benvolgut client, Li recordem l’obligatorietat de disposar d’un protocol per a l’actuació o abordatge d’assetjament en el treball. Aquest protocol pot ser requerit per part de la inspecció de treball. En cas de no disposar d’aquest protocol, es pot posar en contacte amb la seva empresa de Prevenció de Riscos Laboral perquè li puguin elaborar. […]

SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ MAJORS 30 ANYS

Benvolgut client,  li fem tramesa de la següent informació facilitada pel SOC: Benvolgut/da, Us informem que són subvencionables els contractes indefinits i temporals amb una durada mínima de 12 mesos, i els contractes d’obra i servei que aportin una declaració responsable que indiqui una durada mínima del contracte de 12 mesos. Els contractes han de ser a jornada completa en un establiment […]

SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ MENORS 30 ANYS

Benvolgut client,  li fem tramesa de la següent informació facilitada pel SOC: Benvolguts/des, Us comuniquem que s’ha publicat al DOGC les resolucions del Servei d’Ocupació de Catalunya dels programes de Foment a la contractació de persones joves en situació d’atur, per les que s’amplien els terminis d’execució i de sol·licitud de subvencions i l’àmbit de […]

Declaració Informativa sobre Béns i Drets situats a l´estranger

  El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau. Es tracta d´una declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger i […]