COMGEST ECONOMISTES S.L.

EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA

Us informem que a partir del 19 d’octubre 2022 ha entrat en vigor la Llei “Crea y Crece” que permet protegir a més de l’habitatge habitual del treballador autònom persona física, també els béns del negoci davant possibles embargaments. Per tenir accés a la protecció dels béns del negoci i de l’habitatge habitual, cal donar-se […]

SUBVENCIÓ PROGRAMA CONTRACTACIÓ “TU + 1”

OBJECTIU Amb aquest programa, es vol fomentar la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part del col·lectiu d’autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec que, malgrat el seu potencial de creixement, es troba amb més dificultats que altres col·lectius per potenciar el seu creixement i l’evolució dels seus negocis. BENEFICIARIS I PERSONES DESTINATÀRIES DELS […]

RECORDATORI DE LA IMPORTÀNCIA DELS CERTIFICATS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

Benvolgut client, Des de ComGest Economistes us volem recordar la importància del compliment de la normativa tributària, i és per això que us fem esmena de les normes reglamentàries que creiem d’interès que cal recordar. Sobre la responsabilitat subsidiària de contractistes i subcontractistes L’1 de juliol de 2004 va entrar en vigor la Llei 58/2003, […]

Circular informativa DIRECCIÓ ELECTRÒNICA VIÀRIA (DEV)

Us informem que a partir de l’01 de novembre 2022 el Departament General de Trànsit enviarà totes les seves notificacions de Persones Jurídiques a través de la seva bústia electrònica per la Direcció Electrònica Vial (DEV) i deixarà d’enviar les notificacions en paper. Per això abans de la data esmentada les persones jurídiques que tinguin […]

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ TREBALLADORS AUTÒNOMS

El Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol (BOE 27 de juliol de 2022), crea un nou sistema de cotització per rendiments nets per als treballadors autònoms. Entre les novetats trobem: Entrada en vigor i període El Reial decret llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023. Això no obstant, la […]

CIRCULAR INFORMATIVA NOVES QUOTES AUTÒNOMS

Pel que s’ha avançat, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (MISSM) ha tancat un acord amb les associacions de treballadors autònoms (UPTA, ATA i UATAE) per fixar els tipus i bases de cotització a partir de gener de 2023 al Règim Especial Treballadors Autònoms (RETA). A falta de la seva publicació al BOE, el […]

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió

Benvolgut client,  Li traslladem informació que hem rebut del SOC, per si pot ser del seu interès:  Benvolgudes i benvolguts, Us comuniquem que la Direcció general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball ha publicat la Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per […]

SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE MICRO, PETITES I MITJANES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ EN UN ENTORN AFECTAT PER LA COVID-19 AMB IMPACTE EN EL SEU GRAU DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I DE DIGITALITZACIÓ

Benvolgut client, El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya han aprovat les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el […]

SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT DEL PROGRAMA “OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ”

Benvolgut client, El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya han aprovat les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del […]