COMGEST ECONOMISTES S.L.

Us informem que a partir de l’01 de novembre 2022 el Departament General de Trànsit enviarà totes les seves notificacions de Persones Jurídiques a través de la seva bústia electrònica per la Direcció Electrònica Vial (DEV) i deixarà d’enviar les notificacions en paper.

Per això abans de la data esmentada les persones jurídiques que tinguin vehicles a nom de la societat, haurà de donar-se d’alta a la DEV a través del següent enllaç de la seu electrònica de la pàgina web de la DGT:

https://sedeapl.dgt.gob.es:9443/WEB_NTRA_CONSULTA/suscripcionNostraIdiomaPostback.faces?idioma=es

Serà necessari disposar d’un certificat digital en vigor i que faciliti almenys un correu electrònic i un telèfon mòbil de manera que pugui rebre els avisos de les notificacions pendents.

Si no es comunica a la DGT un correu electrònic o telèfon mòbil, no podreu rebre els avisos de la posada a disposició de les notificacions de multes de trànsit, i el procediment sancionador continuarà el seu curs amb els terminis establerts.

Recordar que des del moment en que les notificacions es posen a  disposició de l’empresa en la bústia electrònica,  hi ha un termini de 10 dies naturals per a la seva lectura.

Podeu consultar el següent enllaç de la seu electrònica de la DGT sobre la Direcció Electrònica Viaria (DEV).

https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/direccion-electronica-vial/

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 06 de setembre de 2022

Departament Fiscal

 

Deixa un comentari