COMGEST ECONOMISTES S.L.

Normatives i mesures d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic per fer front al coronavirus COVID-19

Benvolgut client, Atès l’impacte que està tenint l’emergència sanitària generada per el Coronavirus (COVID-19) RDLL 8/2020 BOE 18/03/2020 i les diferents modificacions normatives i mesures d’urgència en l’àmbit laboral, fiscal i econòmic, us volem informar de tot allò que us pot ser de gran utilitat:   Àmbit Laboral   1.- Què és un ERTE? Tenim dos escenaris […]

MESURES LABORALS PEL CORONAVIRUS

Mesures laborals pel Coronavirus   Quins drets protegeixen el treballador que es troba en una situació de possible contagi pel coronavirus? Quines mesures pot adoptar l’empresa davant les reduccions de jornada “per força major”? Quin tipus de baixa cobreix aquesta malaltia…? Aquestes són algunes de les qüestions que assalten en els últims dies tant a […]

MODEL 720 DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER

MODEL 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l´estranger El model 720 es va aprovar el 29 d´Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i d´adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau. Es tracta d´una declaració informativa sobre […]

AJUTS EXTRAORDINARIS ENFRONT LA COVID-19

AJUTS EXTRAORDINARIS ENFRONT LA COVID-19   Benvolgut client, El Govern de la Generalitat ha obert noves línies d’ajuts per diferents col.lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19, publicades en el DOGC núm. 8336 de data 08 de febrer del 2021. Us detallem els requisits mes […]

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Benvolgut client,   El passat 19 de desembre de 2019, el Parlament de Catalunya va aprovar la modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, en relació amb  l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de […]

AJUT AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ DEL PROGRAMA GIRONA ACTUA (+)

AJUT AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ DEL PROGRAMA GIRONA ACTUA(+) PER A MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES ENFRONT LA COVID-19 AMB DOMICILI FISCAL O CENTRE DE TREBALL UBICAT AL MUNICIPI DE GIRONA.   Benvolgut client, L’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de mitigar els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19, va aprovar un pla […]