NOUS AJUTS DIRECTES AUTÒNOMS I PIMES ENFRONT LA COVID-19

NOUS AJUTS DIRECTES AUTONOMS I PIMES ENFRONT LA COVID-19 Benvolgut client, El passat 13 de Març 2021 va sortir publicat en el BOE el Real Decret-Llei 5/2021 de 12 de març de noves mesures extraordinàries per autònoms i Pimes amb una dotació total d’11.000 milions d’euros, per pal.liar la solvència empresarial en resposta a la […]

INTEGRACIÓ GDA A COMGEST

INTEGRACIÓ GDA Girona

Carta presentació: Girona Assessors Girona, febrer de 2021.   Benvolgut client:   Per la present, tenim el plaer de comunicar-vos que des de GDA Girona Assessors, hem arribat a un acord de col.laboració professional amb COMGEST Economistes, s.l., en el sentit de que tota la nostra estructura, tant humana com material, s’integrarà a la de […]

Circular informativa MODEL 720

MODEL-720-DEFINITIU

Declaració Informativa sobre Béns i Drets situats a l’estranger El model 720 es va aprovar el 29 d’Octubre de 2012 com a modificació a la normativa tributària i pressupostària i  d’adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en al prevenció i lluita contra el frau. Es tracta d’una declaració informativa sobre […]

CIRCULAR INFORMATIVA BREXIT

CIRCULAR INFORMATIVA INCIDÈNCIA DEL BREXIT A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2021 EN LES OPERACIONS REALITZADES ENTRE ESPANYA I EL REGNE UNIT (R.U.) Benvolgut client, Els remetem un breu resum del tractament d’aquestes operacions a partir del pròxim 1 de gener de 2021:   A.- Operacions amb mercaderies:   Procedents de R.U. (Anglaterra, Gal·les, Escòcia […]

CALENDARI LABORAL 2021

1 DE GENER                 Cap d’Any (Festa estatal) 6 DE GENER                Reis (Festa estatal) 2 D’ABRIL                    Divendres Sant (Festa estatal) 5 D’ABRIL                    Dilluns de Pasqua Florida (Festa autonòmica) 1 DE MAIG                  Festa del Treball (Festa estatal) 24 DE JUNY                 Sant Joan (Festa autonòmica) 11 DE SETEMBRE          Diada Nacional de Catalunya (Festa autonòmica) 12 D’OCTUBRE            Festa Nacional d’ Espanya (Festa estatal) 1 DE NOVEMBRE         Tots Sants (Festa estatal) 6 DE DESEMBRE          Dia de la Constitució (Festa estatal) […]

CIRCULAR MÒDULS

Benvolgut client,    Us recordem les incompatibilitats entre els sistemes d’Estimació Directa i els d’Estimació Objectiva, la renúncia i l’exclusió:   INCOMPATIBILITATS Si el contribuent es troba dins del sistema d’Estimació Directa, ha de determinar el seu rendiment de TOTES les seves activitats per el mateix Sistema, encara que alguna de les seves actitivats es […]

CIRCULAR INFORMATIVA INTRASTAT-349

Benvolgut client, Recordem els límits a partir dels quals hi ha obligació de presentar la declaració INTRASTAT i la periodicitat de la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349):   INTRASTAT: L’Intrastat és una normativa Europea que va néixer com a conseqüènica de la necessitat de conéixer les estadístiques del comerç consequència de tots el moviments de mercaderies, compra/venda que […]

EXONERACIÓ RETENCIÓ ARRENDAMENTS

Benvolgut client,   Si vostè   és   propietari   d’immobles   arrendats afectes a activitats econòmiques,    i   li   cal   sol·licitar   el certificat d’exoneració de practicar retenció d’IRPF i IS en arrendaments i sotsarrendaments d’immobles urbans, per fer-lo extensible als seus llogaters, ho haurà de fer durant el proper mes de gener. La norma permet exonerar de l’obligació de […]

CIRCULAR INFORMATIVA IAE 2020

Benvolgut client, Li recordem que segons estableix l´article 82 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, gaudiran d’exempció en l’Impost d’Activitats Econòmiques (I.A.E.):   – Les Persones Físiques. – Subjectes passius, que iniciïn l’exercici d’activitat en territori espanyol durant […]

NOVETATS RD LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ

Benvolgut client, Ha sortit publicat el Real Decret Llei 11/2020 de 31 de Març aprovat per el Consell de Ministres aquest dimarts, el qual recull les noves mesures urgents complementàries de l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. A conseqüència d’aquesta situació excepcional d’emergència sanitària, les empreses i autònoms han hagut de suspendre […]