COMGEST ECONOMISTES S.L.

En el BOE de dijous 5 de gener de 2023 es va publicar el RD 1060/2022 que modifica el RD 625/2014, introduint canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques.

Aquest Reial Decret entrarà en vigor el pròxim 1 d’abril i els principals canvis són els següents:

 

  • El personal mèdic només entregarà el comunicat de baixa, confirmació o alta a l’usuari. La persona treballadora ja no és la responsable d’entregar-lo a l’empresa.

 

  • S’elimina la segona còpia, la de l’empresa, que rebrà la informació de manera telemàtica.

 

  • L’empresa tindrà un màxim de 3 dies hàbils per gestionar aquest tràmit mitjançant el sistema RED.

 

  • En les baixes de menys de cinc dies s’emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d’alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s’ha recuperat, podrà demanar una revisió abans que es faci efectiva l’alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.

 

  • Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara.

 

  • Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o d’alta es podran avançar als terminis previstos quan el servei públic de salut o la mútua ho considerin necessari, en funció de l’evolució del pacient.

 

  • El servei públic de salut o la mútua (en cas d’accident de treball) enviaran els comunicats mèdics d’incapacitat temporal a l’INSS, que ho comunicarà telemàticament a l’empresa.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 28 de febrer de 2023

Departament Laboral

 

 

Deixa un comentari