MODEL 202 -PAGAMENT A COMPTE IMPOST SOBRE SOCIETATS

Benvolgut client,   Us recordem que els contribuents de l’impost sobre societats poden calcular el pagament fraccionat amb 2 modalitats:   A) CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT: MODALITAT ARTICLE 40.2 LIS Les entitats que tributin exclusivament a l’Estat, es prendrà com a base del pagament fraccionat la quota íntegra de l’últim període impositiu el termini reglamentari […]

Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347)

Benvolgut client, Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2022, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros. En el cas […]

CIRCULAR BOE 27 DESEMBRE RDL 20-2022

Benvolgut client,   S’ha publicar al BOE de 27 de desembre el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, amb entrada en vigor […]