Pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022

Pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022   Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga […]

NOVETATS IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS-MODEL 950

NOVETAT SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURÍSTICS     Benvolgut client, A partir de l’1 d’octubre del 2021 entraran en vigor  les noves tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics, aprovades per la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre […]

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (DECRET LLEI 33/2020 DE 30 DE SETEMBRE)   L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que […]

AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA COVID-19 (2ª CONVOCATÒRIA)

Benvolgut client, A continuació els hi detallem informació que pot ser del seu interès: El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms […]

AJUTS TREBALLADORS ERTO I FIXES DISCONTINUS

Benvolgut client, A continuació els hi detallem informació que pot ser del seu interès: Nova convocatòria ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021 El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia […]

PRESTACIONS AUTÒNOMS RDL 11/2021 DE 27 DE MAIG 2021

  PRESTACIONS AUTÒNOMS RDL 11/2021 DE 27 DE MAIG 2021   AQUESTES PRESTACIONS ES PODRAN PERCEBRE COM A MÀXIM FINS AL 30/09/2021   Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació […]

RQM. CIRCULAR ASSEGURANCES ACCIDENTS CONVENI I RESPONSABILITAT CIVIL

Benvolguts clients, Posem en el seu coneixement, que la nostra corredoria ha arribat a un acord d’Exclusivitat amb certes companyies asseguradores de més prestigi del sector i oferir als nostres clients, un cost únic en les contractacions de les assegurances : Responsabilitat Civil i Accidents de Conveni i que afecten a les vostres empreses. El […]