AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA COVID-19 (2ª CONVOCATÒRIA)

Benvolgut client, A continuació els hi detallem informació que pot ser del seu interès: El Govern d’Espanya va publicar al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, la línia COVID d’ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms […]

AJUTS TREBALLADORS ERTO I FIXES DISCONTINUS

Benvolgut client, A continuació els hi detallem informació que pot ser del seu interès: Nova convocatòria ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021 El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia […]

PRESTACIONS AUTÒNOMS RDL 11/2021 DE 27 DE MAIG 2021

  PRESTACIONS AUTÒNOMS RDL 11/2021 DE 27 DE MAIG 2021   AQUESTES PRESTACIONS ES PODRAN PERCEBRE COM A MÀXIM FINS AL 30/09/2021   Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació […]

RQM. CIRCULAR ASSEGURANCES ACCIDENTS CONVENI I RESPONSABILITAT CIVIL

Benvolguts clients, Posem en el seu coneixement, que la nostra corredoria ha arribat a un acord d’Exclusivitat amb certes companyies asseguradores de més prestigi del sector i oferir als nostres clients, un cost únic en les contractacions de les assegurances : Responsabilitat Civil i Accidents de Conveni i que afecten a les vostres empreses. El […]

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES E-NOTUM

Apreciat client, L’E-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per poder-hi accedir és imprescindible que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o […]

ACORD ENTRE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES METAL.LÚRGIQUES I RQM CORREDORIA TÈCNICA D’ASSEGURANCES

RQM CORREDORIA D’ ASSEGURANCES Ens complau informar-los que l’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES METAL·LURGIQUES DE LA PROVINCIA DE GIRONA, METALL GIRONA, ha arribat a un acord d’exclusivitat amb RQM CORREDORIA TÈCNICA D’ASSEGURANCES, S.L. per oferir als seus associats les cobertures obligatòries i necessàries que marca el Conveni 17000305011994, per l’assegurança d’Accidents de Conveni i per a l’assegurança de Responsabilitat Civil d’Explotació i Patronal d’Indústries Siderometal·lúrgiques de la Província de […]

DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2020

Girona, 30 d’abril de 2021 DECLARACIÓ DE RENDA EXERCICI 2020 Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per oferir-li els nostres serveis professionals per a l’estudi, confecció i presentació de la Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici 2020. La seva […]

AJORNAMENTS COVID DELS IMPOSTOS DEL 1ER TRIMESTRE 2021

Benvolgut client, Recordar-vos que aquest 1er Trimestre 2021 hi ha l’opció de sol·licitar Ajornament COVID de l’import a ingressar dels Model 303 (IVA), Model 202 (Pag. a compte impost societats), Model 130 -131 (Pag. fraccionat IRPF), Model 123 (retencions capital mobiliari i altres), Model 115 (retencions arrendaments immobles urbans) i Model 111 (retencions IRPF),  sempre i quan la […]

OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE SALARIAL

Benvolgut client, Segons el Reial Decret-Llei 902/2020, de 13 de octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones, a partir del 14 de abril de 2021, totes les empreses, amb independència del número de persones treballadores, hauran de tenir un registre retributiu de  la seva plantilla. El registre salarial obligatori és un document en el qual […]