Circular Informativa renda 2021

El proper 31 de desembre del 2021 finalitza l’exercici fiscal a efectes del càlcul de l’IRPF, una bona planificació fiscal prèvia, ajudarà a determinar el resultat final de la vostra declaració de Renda del proper exercici. Comentem algunes recomanacions tributàries que us poden ser d’utilitat: PRINCIPALS APUNTS   NOVETAT:     NOU TRAM PER LES BASES LIQUIDABLES […]

RECORDATORI -NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES (NEO)

CARTA  RECORDATORI   NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES (NEO) D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres: –       Les persones jurídiques –       Les entitats sense […]