COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

Ahir us vàrem fer arribar circular informativa referent al nou Real Decret Llei 10-2020 publicat el passar dia 29 de març a on s’aprovava un permís retribuït recuperable per el personal laboral per compte aliena, amb caràcter obligatòria i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per tot el personal laboral per compte aliena que presti serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin activitats no essencials.

Avui s’ha publicat una nova ORDRE SND/307/2020 de 30 de Març que te per objecte especificar les activitats excloses en l’àmbit de l’aplicació del RD Llei 10-2020 i facilita un model de declaració responsable en el qual s’ha de detallar que la persona treballadora pot continuar realitzant el seu desplaçament al seu lloc de treball o el seu desenvolupament de la seva activitat.

El RD 463/2020 de 14 de març, només afecta als autònoms que presten els seus serveis en les activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Per la seva part, el RD Llei 10/2020 del 29 de març, no resulta d’aplicació als treballadors/es per compte propi.

Us adjuntem còpia d’aquesta nova Ordre publicada que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE el dia 30/03/2020 on hi ha adjunt el model de Declaració Responsable a emetre als treballadors per compte aliena que no s’acullin al permís retribuït recuperable acollit al RD Llei 10/2020.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Deixa un comentari