COMGEST ECONOMISTES S.L.

NUEVO SISTEMA COMUNICACIÓN BAJAS MÉDICAS

En el BOE de dijous 5 de gener de 2023 es va publicar el RD 1060/2022 que modifica el RD 625/2014, introduint canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques. Aquest Reial Decret entrarà en vigor el pròxim 1 d’abril i els principals canvis són els següents:   El personal mèdic només entregarà […]

MODELO 202 -PAGO A CUENTA IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Benvolgut client,   Us recordem que els contribuents de l’impost sobre societats poden calcular el pagament fraccionat amb 2 modalitats:   A) CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT: MODALITAT ARTICLE 40.2 LIS Les entitats que tributin exclusivament a l’Estat, es prendrà com a base del pagament fraccionat la quota íntegra de l’últim període impositiu el termini reglamentari […]

Declaración anual de operaciones con terceros (Modelo 347)

Benvolgut client, Ens adrecem a vostè per recordar-li que durant el mes de febrer, dins de les obligacions tributàries a les quals la seva empresa està obligada, cal dur a terme la presentació del MODEL 347 corresponent a l´exercici 2022, declaració informativa anual d´operacions amb clients i proveïdors superiors a 3.005,06.- Euros. En el cas […]

CIRCULAR BOE 27 DICIEMBRE RDL 20-2022

Benvolgut client,   S’ha publicar al BOE de 27 de desembre el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, amb entrada en vigor […]