COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat els criteris de distribució i el repartiments territorial del crèdit destinat al finançament del Programa de modernització del Comerç: Fonts Tecnològic fruit de l’Acord de la Conferència Sectorial de Comerç.

 

La convocatòria té com a finalitat promoure  la incorporació de noves tecnologies que permetin a les pimes del comerç local, de forma individual o per mitjà de les associacions del sector, donar resposta als nous hàbits de consum que impactin en la transformació digital i sostenibilitat del propi establiment i en el seu model de negoci.

 

Beneficiaris i requisits:

Els destinataris seran persones autònomes, petites i mitjanes empreses comercials titulars d’un establiment de comerç al detall i les entitats associatives de comerç i associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. L’activitat principal del negoci haurà de correspondre a alguna de les activitats incloses als codis 45, 46 o 47 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).

Han de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. I els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

 

Actuacions subvencionables:

En l’àmbit dels autònoms i pimes es consideraran subvencionables els projectes següents:

A-Projectes de noves tecnologies enfocats a la millora de diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.

Aquests projectes, en concret, han d’incidir en objectius com: el coneixement i la fidelització de la clientela, el foment de l’omnicanalitat, la implementació de solucions de ciberseguretat, el desenvolupament d’apps mòbils, o la contractació d’assessorament tecnològic, entre d’altres.

B-Accions vinculades a la transformació del punt de venda, que incideixin en: la digitalització de la gestió del comerç; la transformació digital del comerç no sedentari; l’aplicació de noves tecnologies en el punt de venta, l’adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic; l’adopció de solucions per a la interactivitat o la millora de l’eficiència logística, o sistemes per comptar visitants o monitoritzar-los en les diferents àrees de la botiga.

C-Accions vinculades a la sostenibilitat i a l’economia circular, enfocades a: la disminució del consum d’envasos i embalatge; l’ús de noves tecnologies per a disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, sobretot en referencia a l’últim quilòmetre, i la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida, o guixetes, dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç, seran subvencionables actuacions que incideixin en: la millora de l’atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.

Quantia

Serà una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 75.000 euros i una inversió mínima de 2.000 euros.

 Termini :

La convocatòria del 2022 s’activarà a meitats de novembre i es mantindrà oberta fins el 21 de desembre d’aquest any.

Atentament

Deixa un comentari