AJUTS TREBALLADORS ERTO I FIXES DISCONTINUS

Benvolgut client, A continuació els hi detallem informació que pot ser del seu interès: Nova convocatòria ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària durant el mes de maig de 2021 El 5 de juliol s’obrirà un nou formulari d’inscripció per accedir a la línia […]