COMGEST ECONOMISTES S.L.

Benvolgut client,

 li fem tramesa de la següent informació facilitada pel SOC:

Benvolguts/des,

Us comuniquem que s’ha publicat al DOGC les resolucions del Servei d’Ocupació de Catalunya dels programes de Foment a la contractació de persones joves en situació d’atur, per les que s’amplien els terminis d’execució i de sol·licitud de subvencions i l’àmbit de les entitats beneficiàries.

RESOLUCIÓ EMT/384/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3861/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – CONTRACTACIÓ JOVES).

 

RESOLUCIÓ EMT/441/2022, de 10 de febrer, per la qual es modifica la Resolució EMT/3862/2021, de 22 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a la contractació en pràctiques de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC – Contractació pràctiques).

–      Termini de presentació de  sol·licituds fins el 30 d’abril de 2022 a les 15:00h.

 –      Termini d’execució

Les accions subvencionables es poden iniciar un mes abans de la publicació d’aquesta convocatòria i fins a l’1 d’abril de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 31 de març de 2023, sense perjudici que aquest darrer termini es vegi afectat pels supòsits d’interrupció del contractes en pràctiques.

–      Poden ser entitats beneficiàries de les subvencions  les entitats sense ànim de lucre, incloses les Associacions i les Fundacions.

Per a  més informació, accés als tràmits de sol·licitud i a les guies de preguntes freqüents, podeu accedir a :

 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-de-persones-joves-en-situacio-datur-per-a-empreses-i-cooperatives-de-treball-associat-SOC-CONTRACTACIO-JOVES

 https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-en-practiques-de-persones-joves-en-situacio-datur-per-a-empreses-i-cooperatives-de-treball-associat-SOC-Contractacio-practiques

 Atentament,

Olga Serra Font

Àrea de Serveis a l’Empresa

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya | Generalitat de Catalunya

Plaça de Pompeu Fabra, 1 | 17002 Girona – Telèfon 872975647

olga.serraf@gencat.cat

www.oficinadetreball.gencat.cattwitter.com/ocupaciocatwww.slideshare.net/ocupaciocat

Deja una respuesta