COMGEST ECONOMISTES S.L.

Us informem que a partir del 19 d’octubre 2022 ha entrat en vigor la Llei “Crea y Crece” que permet protegir a més de l’habitatge habitual del treballador autònom persona física, també els béns del negoci davant possibles embargaments.

Per tenir accés a la protecció dels béns del negoci i de l’habitatge habitual, cal donar-se d’alta com Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL), amb la condició d’inscriure’s com a tal al Registre Mercantil.

Una vegada inscrit al Registre Mercantil, per a registrar i inscriure que la no subjecció sigui oposable a tercers (siguin inembargables), l’autònom s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat i al Registre de Béns Mobles per completar el procés d’alta.

Es poden donar d’alta com Emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL) qualsevol autònom PERSONA FÍSICA (no inclou els societaris), siguin noves altes o que ja hagin realitzat l’activitat anteriorment.

Per tenir accés a aquesta protecció de responsabilitat, hi ha una sèrie de requisits que s’han de complir:

  • Només tindran accés els autònoms persones físiques.
  • En el cas de l’habitatge habitual, el valor no pot superar els 300.000€.
  • Per als béns d’equip de negoci si compleixen els següents requisits:
    • Afectes a l’explotació.
    • Degudament identificats al Registre de Béns Mobles.
    • El conjunt dels béns afectes a l’activitat, no sigui superior a la suma de la facturació dels dos últims anys de l’autònom.
  • Queden exclosos de protecció els embargaments que pugui aplicar la Seguretat Social i Hisenda.

Aquesta protecció obliga a l’autònom persona física a presentar Comptes Anuals al Registre Mercantil corresponent una vegada a l’any.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 26 d’octubre de 2022

Deja una respuesta