COMGEST ECONOMISTES S.L.

D’acord amb la llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques ( articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a tramitar qualsevol procediment administratiu, entre altres:

 

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica
  • Qui exerceixi una activitat professional per la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que tramitin amb les administracions públiques, en exercici de les activitats professionals anteriors.
  • Qui representi a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

L’Agència Tributària de Catalunya regula la pràctica de les notificacions electròniques mitjançant la resolució VEH 2210/2018, de 28 de setembre, i l’Agència Tributària d’Espanya (AEAT) ho regula amb l’entrada en vigor amb data 1 de gener de 2011 del RD 1363/2010 de 29 d’octubre.

 

Totes les notificacions procedents d’administracions públiques són per via electrònica, l’AEAT utilitza la Adreça Electrònica Habilitada (DEH) ó 060 i les entitats públiques catalanes utilitzen el portal e-notum.

NOVETAT: El Reial decret 203/2021, de 30 de març, estableix a l’article 42.5 que les notificacions dels emissors pertanyents a l’àmbit estatal es posaran a disposició de l’interessat a través de la Adreça Electrònica Habilitada única (d’ara endavant, DEHú).

 

En conseqüència, l’Agència Tributària ha començat a enviar les seves notificacions i comunicacions a la DEHú, si bé durant un temps es mantindrà simultàniament l’enviament de notificacions i comunicacions a la DEH, per tal de facilitar la adaptació al nou sistema

Aquest període d’adaptació finalitzarà el pròxim 4 d’abril de 2022, data en què les notificacions i comunicacions de l’Agència Tributària deixaran d’oferir-se a la DEH i s’hauran de consultar totes a la DEHÚ.

La recepció de les notificacions a la DEHú es realitzarà a través del portal https://dehu.redsara.es/ autenticant-se amb certificat electrònic o Cl@vePIN.

Les notificacions de l’AEAT seguiran estant disponibles per comparèixer a la Seu electrònica de l’Agència Tributària i mitjançant Carpeta Ciutadana.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 25 de Març de 2022

Departament Fiscal

 

Deja una respuesta