AJORNAMENTS COVID DELS IMPOSTOS DEL 1ER TRIMESTRE 2021

Benvolgut client, Recordar-vos que aquest 1er Trimestre 2021 hi ha l’opció de sol·licitar Ajornament COVID de l’import a ingressar dels Model 303 (IVA), Model 202 (Pag. a compte impost societats), Model 130 -131 (Pag. fraccionat IRPF), Model 123 (retencions capital mobiliari i altres), Model 115 (retencions arrendaments immobles urbans) i Model 111 (retencions IRPF),  sempre i quan la […]

OBLIGATORIETAT DEL REGISTRE SALARIAL

Benvolgut client, Segons el Reial Decret-Llei 902/2020, de 13 de octubre, d’igualtat retributiva entre homes i dones, a partir del 14 de abril de 2021, totes les empreses, amb independència del número de persones treballadores, hauran de tenir un registre retributiu de  la seva plantilla. El registre salarial obligatori és un document en el qual […]