NOVETATS

RESUM SUBVENCIONS OBERTES SETEMBRE 2020

Circular informativa Subvencions

 

 

RESUM SUBVENCIONS OBERTES SETEMBRE 2020

 

(BARCELONA CIUTAT)

 

SUBVENCIÓ DIGITAL

Subvencions per a la transformació digital del comerç , restauració i serveis específics de la Ciutat de Barcelona.

Subvenció amb un màxim del 50% i 7.500.-€ per sol·licitant. Es pretén facilitar la transformació digital del comerç i la restauració de barri gràcies a l’activitat a Internet i a la digitalització del local. Els destinataris seran establiments amb local a peu de carrer dels sectors:

1) Establiments comercials de venda al detall en general.

2) Establiments de serveis:

- Tallers i serveis de reparacions mecànics, Serveis fotogràfics i audiovisuals, Copisteries i arts gràfiques, Serveis de reparacions, Agències de viatges detallistes, Tintoreries i bugaderies, Perruqueries, salons d’estètica i bellesa, Servei de menjar preparat i càtering, Bars i restaurants, Clíniques veterinàries amb botiga física

3) Parades de mercats municipals.

Convocatòria oberta del 22 de juliol fins al 21 de setembre

 

(TOTA CATALUNYA)

SUBVENCIONS CONTRACTACIÓ/MANTENIMENT LLOCS DE TREBALL

Ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball.

Les microempreses i els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma o bé, que hagin tingut una pèrdua d’ingressos superiors al 75% en el període del 14 de març al 21 de juny del 2020 en comparació al 2019.

Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat.

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% de l’SMI (màxim 4.369,05.-€ x persona subvencionada) amb un màxim de 13.107,15.-€

Hauran de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l'estat d'alarma i, com a mínim, durant 12 mesos des de l’aprovació de la subvenció.

Convocatòria oberta fins al 30 de setembre

AUTÒNOMS INSCRITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

Subvenció per fomentar el treball autònom entre les persones joves d’entre 18 i 29 anys incloses en el Programa de Garantia Juvenil

Poden sol·licitar aquesta ajuda de 10.000.-€ els joves menors de 30 anys, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d'alta com a treballadors autònoms des de l'1 de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2020 i mantenir-se en aquesta modalitat durant un període mínim de 12 mesos ininterromputs.

Convocatòria oberta fins al 15 de setembre del 2020.

SUBVENCIÓ CONTRACTACIÓ MAJORS DE 45 ANYS

Subvencions per la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball

L'objectiu és incentivar les empreses per a impulsar la contractació de persones majors de 45 anys que portin com a demandants d'ocupació almenys 6 mesos en els darrers 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball.

La subvenció pot ser de 1.050.-€/mes durant un màxim de 12 mesos per contractes a temps complert o bé la part proporcional. En cas que la persona a contractar sigui discapacitada el temps màxim subvencionable son 18 mesos.

El contracte ha de suposar increment de plantilla. El nombre de contractes subvencionats no pot representar més del 50% de la plantilla amb un màxim de 5 contractes subvencionats.

Convocatòria oberta fins al 30 de setembre de 2020.

SUBVENCIÓ INTERNACIONALITZACIÓ

Subvenció ICEX NEXT

Fins 15.000.-€ pel 50% de les despeses que facin en un període de 18 mesos en concepte d’assessorament, prospecció, promoció, desenvolupament de xarxa comercial a l’exterior o contractació de personal del departament internacional. Els beneficiaris són empreses que s’inicien en la internacionalització i que desenvoluparan totes les fases del programa.

Convocatòria oberta durant el 2020 amb diferents terminis

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Girona, 27 d’agost de 2020

Departament Fiscal

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes