SERVEIS

I TAMBÉ

 • Tramitació d’escriptures i gestions davant notari.
 • Tramitació de Subvencions.
 • Serveis de Gestió administrativa
 • Valoracions i peritatges d’empreses.
 • Tramitació i renovació de patents i marques.
 • Enviament de Circulars informatives.
 • Inscripcions al Registre d’Empreses Acreditades. ( REA )
 • Tramitació de certificats digitals.
 • Assessorament en protecció de dades.
 • Tramitació de les Notificacions Electròniques Obligatòries. (NEO )
 • Canvis de nom de vehicles.
 • Butlletins de novetats fiscals, laborals i comptables.
 • Intermediaris en la cerca de finançament bancari.
 • Servei de RRHH i selecció de personal adaptat a les necessitats de cada client.
 • Assessorament en innovació i noves tecnologies per aconseguir un entorn més competitiu.
 • Propietat intel·lectual i industrial
 • Gestió de patrimonis

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes