NOVETATS

MESURES PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19

MESURES PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19

S’ha creat un Pla per a la reactivació econòmica i manteniment de l’ocupació que recull les següents mesures per autònoms:

Mesura d’ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms

 • Objectiu: Mantenir l’ocupació dels treballadors contractats i reiniciar la seva activitat evitant la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

   

 • Beneficiaris: Autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, amb establiment a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’Estat d’alarma. A més, hauran de mantenir el 100% de la plantilla, que tenien en el moment de declaració de l’Estat d’alarma, com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut.

   

 • Import de l’ajut: La quantia de l’ajut és equivalen al 50% del salari mínim interprofessional, fins a un màxim de 3 treballadors que formin part de la plantilla.

   

 • Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

   

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social

S’estableixen dues línies de subvencions diferenciades segons la tipologia d’empresa.

Objectiu: Impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci per el manteniment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat en aquelles microempreses, persones treballadores autònomes i les empreses cooperatives i de l’economia social, que s’hagin vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Beneficiaris:

 • Línia 1: Entitats que acreditin que representen a treballadors autònoms.

 • Línia 2: Mesures de suport a projectes singulars d’empreses cooperatives i de l’economia social.

Import:

 • Línia 1: La quantia de la subvenció a atorgar és un import màxim de 60.000€

 • Línia 2: Els projectes de la línia 2 que poden ser objecte d’ajut són els següents:

   

  1. Projectes singulars de reactivació econòmica (eix A): import màxim de 50.000€

  2. Projectes singulars de reactivació econòmica integrals (eix B): import màxim de 160.000€

  3. Projectes singulars d’alt impacte estratègic de l’economia social (eix C): import màxim de 400.000€

Sol·licitud: Es podrà sol·licitar i consultar la informació corresponent des de l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

Mesures en els programes en matèria de treball autònom COVID-19

 • Consolida’t: Flexibilització de la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport e suport a la consolidació, enfortiment i re-invenció del treball autònom a Catalunya, amb mesures com l’augment de les sessions d’assessorament, així com l’adaptació de les sessions d’informació i formació a les noves necessitats derivades d’aquesta crisi sanitària.

   

 • Garantia juvenil: ampliació de l’import inicial de la convocatòria fins a 15 milions d’€ per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat, i per tal de poder atendre un major nombre de destinataris.

 

 

Girona, 5 de juny de 2020

COMGEST ECONOMISTES

 

Copyright ©2013 ComGest economistes. Designed by Aedes

comgest economistescomgest economistescomgest economistes